Hart voor Vrijheid staat voor: vrijheid, verbinding en integriteit

Ons politieke programma is gebaseerd op deze kernwaarden. Het zijn waarden die verwaarloosd zijn door de huidige politiek. Daarom zijn wij opgestaan, steken onze nek uit en werken hard aan een menswaardige samenleving in vrijheid. Voor ons staat de mens centraal. Regels, wetten en de overheid staan in dienst van een respectvolle manier van leven voor alle mensen, zonder voorwaarden. 

Handelen vanuit vrijheid, verbinding en integriteit betekent durven te vertrouwen op het innerlijk weten. Voor een gemeente houdt dat bijvoorbeeld in dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen en niet altijd klakkeloos Den Haag volgt. Ook met betrekking tot de coronacrisis. Wij zien het leed van de maatregelen en een bestuurssysteem dat het blijkbaar mogelijk maakt om dat leed te negeren. Wij zoeken naar andere oplossingen en verbinding is daarbij het sleutelwoord. 

Uitgangspunt is dat plaatselijke problematiek vraagt om plaatselijke oplossingen. Landelijke politieke programma’s hebben andere prioriteiten en standpunten dan plaatselijke. Voor plaatselijke besluiten en standpunten kunnen we in principe vrij bewegen ten opzichte van de landelijke politiek.