Lijsttrekker & specialist AVG en databeheer

Karin van Dort is onze lijsttrekker. Zij is van huis uit ergotherapeut  en heeft ruim 35 jaar ervaring in de kinderzorg. Vanaf mei 2018  is zij privacy coördinator en betrokken bij vraagstukken rondom AVG, privacy en dataveiligheid.

Karin wil zich inzetten voor een vrij, schoon en democratisch Nederweert waar de inwoners in hun kracht staan en  invloed uit kunnen oefenen op plaatselijke besluiten.