Kandidaat & zelfstandig ondernemer

Marijke is 66 jaar en woont en werkt in Leveroy. Zij is een nuchtere doener en kijkt met een kritisch oog naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Opgegroeid in een eenvoudig Brabants gezin in de jaren '50-'60, in de jaren '70 bij Schoevers degelijk opgeleid als Europees secretaresse en later als ondernemer in de bouwnijverheid en de verblijfsrecreatie/horeca in Limburg komen wonen.
Zij zet zich vooral graag in voor de minderbedeelden in de samenleving, schone landbouw en gezonde voeding.

Zij heeft ervaring als fractievoorzitter/ raadslid en wil, juist in deze tijd, graag op lokaal niveau een steentje bijdragen