Gezondheid: medische keuze vrijheid

Het QR paspoort vinden wij immoreel en burgerrechterlijk onacceptabel, net als lockdowns en coronamaatregelen. We zullen er alles aan doen om toekomstige effecten van een QR paspoort tegen te werken . 

Wij vinden het van belang dat regionale ziekenhuizen en eerste hulp afdelingen blijven bestaan (in ons geval te Weert). Een ieder dient de vrijheid te hebben om te kiezen voor een geneeswijze, of dat nu regulier of “alternatief” is.  Wij kunnen ons echter niet vinden in een over-gemedicaliseerde samenleving. Vergroten van de natuurlijke weerstand tegen ziektes is ons uitgangspunt.

Gezondheid kun je stimuleren door gezonde voeding, het vermijden van toxische stoffen of straling, het beperken van stress etc. Maar ook een goede kwaliteit van leven, vrijheid, leuke dingen kunnen doen en mensen ontmoeten draagt bij aan een goede gezondheid.

Een gezonde voeding geeft je de bouwstenen om gezond te blijven. Biologische voeding bevat 50-400% meer vitaminen en mineralen. We kunnen onze gezondheid beter uit voeding halen dan uit potjes. Er is nu eerder sprake van tekort-ziekten dan van welvaartziekten, omdat onze voeding vergeleken met enkele decennia geleden véél minder goede inhoud-stoffen bevat.

Zoals onder programmapunt “Landbouw” al beschreven zullen we de bodem moeten revitaliseren.

 

  • Geen QR code
  • Handhaving regionale zorg
  • Gezond eten en bewegen
  • Vrijheid in de keuze voor geneeswijzen 

De basis van gezondheid begint bij een goede basis