Kunst & cultuur: het hart van de samenleving

Hart voor Vrijheid wil dat kunst en cultuur alle ruimte krijgt, het is een essentieel onderdeel van onze maatschappij omdat kennis van en gevoel voor cultuur begrip bevordert en mensen verbindt; een onmisbare zin aan het leven geeft. Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Het standpunt van Hart voor Vrijheid is dat de landelijke subsidie die de gemeente ontvangt voor de evenementensector gelijkelijk verdeeld moet worden tussen alle initiatieven. Daarnaast kan de gemeente een stimulerende rol spelen door subsidies te verstrekken aan verenigingen die een bijdrage leveren aan de organisatie van evenementen. Ook zal de gemeente alle initiatieven wegen naar hun maatschappelijke waarde, anders dan alleen de financiële.

  • meer evenementen en initiatieven
  • cultuurgeld blijft cultuurgeld
  • introductie van welzijnswaardering

Verbinden door kunst en cultuur