Landbouw: duurzaam en verantwoord

Nederweert heeft een grote agrarische bedrijfstak. De agrarische grond is echter op veel plaatsen uitgeput en vervuild door het gebruik van pesticiden, kunstmest en “gewasverbeteraars”. Daarnaast staat onze omgeving bekend om het hoge gehalte aan fijnstof. Hart voor Vrijheid wil werken aan een schonere wereld, te beginnen in Nederweert. Gelukkig wordt binnen de agrarische populatie, steeds meer aandacht besteed aan verduurzaming van de land/tuinbouw en veeteelt. Hart voor Vrijheid wil de ecologische en biologische land- tuinbouw en veeteelt stimuleren door deze  te ondersteunen/faciliteren. Om van traditionele naar biologische en ecologische landbouw te komen is het oprichten van een platform van agrariërs met kennis en ervaring noodzakelijk. Zij kunnen de agrarische sector ondersteunen bij de veranderingsprocessen.

Hart voor Vrijheid vindt het belangrijk dat de agrarische sector een toekomst heeft. Geen verdere industrialisering conform Kampershoek. Geen (land)onteigening maar voor agrariërs in nood ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een noodplan. Niet nog meer investeringsdwang, maar overtuigen op basis van economische en duurzame argumenten.

Daarbij is het in het algemeen belang dat successen gevierd worden. Publicatie op kanalen die andere gemeenten en agrarische gemeenschappen beïnvloeden is een must. Daarmee kan Nederweert een voorbeeldgemeente worden. 

  • vertrouwen in duurzame initiatieven
  • publicatie van successen
  • voorbeeldgemeente
  • platform
  • geen onteigening voor landelijk belang

Geduld is een schone zaak!