Milieu: beleid maken op basis van cijfers

Hart voor Vrijheid wil een schone leefomgeving, minder zwerfafval en initiatieven op dit gebied van verenigingen en inwoners stimuleren en ondersteunen. Enerzijds door hiervoor subsidies te verlenen aan verenigingen, anderzijds kan de gemeente ondersteunen door betaalde krachten in te zetten. 

Wij willen niet nog meer windmolens omdat het horizonvervuiling is en wetenschappelijk is aangetoond dat de opbrengst te laag is in relatie tot de productiekosten en het onderhoud van de molens. Voor de bestaande windmolens moet een recycle-plan geeist worden.

Wij zijn voorstander van schone energie, maar zien liever landbouw dan zonnepanelen-akkers.

Hart voor Vrijheid wil recreatie in de natuur bevorderen als dat gebeurt met respect voor de natuur.

Hart voor Vrijheid zet zich in voor vermindering van fijnstof. In overleg met de veroorzaker wordt naar mogelijke oplossingen gezocht.

 

  • liever landbouw dan zonnepanelen-akkers
  • herwaardering windmolens
  • doorgaan met bestrijding zwerfafval

Een natuurlijk milieubeleid