Onderwijs: de kunst van kennis en cultuur

Hart voor Vrijheid wil dat de inwoners kunnen kiezen uit verschillende vormen van onderwijs, passend bij hun leefwijze. Bijzonder en openbaar onderwijs heeft een plaats in de gemeente, zodat kinderen niet ver hoeven te reizen en in hun eigen sociale context onderwijs kunnen volgen. Onderwijs is meer dan taal en rekenen. Hoofd, hart en handen vragen om kennis, cultuur en bewegen. Het huidige onderwijs is te eenzijdig op kennis gericht.

De gemeente heeft een belangrijke taak om kinderen de kans te geven om laagdrempelig met kunst en cultuur in aanraking te komen. We willen met gemeentelijke middelen mogelijk maken dat scholen met kinderen een bezoek kunnen brengen aan musea, voorlichtingscentra en culturele activiteiten gerelateerd aan het lesmateriaal.

Hetzelfde geldt voor sport. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen en sportscholen moet drempelloos worden.

  • samenwerking culturele instellingen
  • samenwerking sportscholen

Hoofd, hart, handen = kennis, cultuur, bewegen