Privacy

De overheid krijgt steeds meer macht over persoonsgegevens en schendt de privacy van burgers steeds vaker onder het mom van maatschappelijke veiligheid. Hart voor Vrijheid wil de persoonlijke gegevens van onze inwoners tot het uiterste beschermen en de hoeveelheid data die wordt verzameld terugdringen. Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen privacy-bewust te maken. Het is gevaarlijk als persoonsgegevens bij grote instanties terechtkomen met het risico van oneigenlijk gebruik of in handen te vallen van kwaadwillenden. De gemeente moet een betrouwbare en veilige partner zijn en zal er zorg voor dragen dat de veiligheid van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

  • minder data
  • stresstests op dataveiligheid en algoritmen
  • voorlichting 

Weet: de toeslagen affaire is een systeemfoutje…